Threading Wooden Fruits
ชุดร้อยลูกปัดผลไม้ 24 ชิ้น

ลูกปัดไม้รูปผลไม้ชนิดต่างๆ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับสิ่งต่างๆใกล้ตัวเด็ก


รายละเอียด

การร้อยลูกปัดลงในเชือก เป็นการฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการใช้มือประสานกันทั้ง 2 ข้าง ในขณะเดียวกันก็สังเกตความแตกต่างของสีและรูปทรงไปด้วย

ในชุดประกอบด้วยลูกปัดไม้ 24 เม็ดและเชือกสำหรับร้อยลูกปัดไม้ 1 เส้น ด้วยชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

และเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานในด้านการเขียนของเด็ก