Smart Box – Skill
กล่องสร้างอัจฉริยะ ฝึกสมาธิ

บันทึกการผจญภัยของอาบู (Abu’s Journal)

ความฝันของอาบู คือการได้ล่องเรือผจญภัยไปในโลกกว้าง มาช่วยอาบูต่อเรือแบบต่างๆ ด้วยบล็อกไม้ในชุด Smart Box กันเถอะ
ขณะต่อเรือ เด็กๆ จะได้ฝึกวางบล็อกไม้แต่ละชิ้นให้สมดุล ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ
เสริมสร้างจินตนาการ และช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น

 

ในชุดประกอบด้วย
1. หนังสือนำเข้าสู่กิจกรรม 1 เล่ม
2. บล็อกไม้ 8 ชิ้น

ขนาดกล่อง : 24 x 24 x 4.5 cm

รายละเอียด

SMART BOX Series กล่องสร้างอัจฉริยะ
เกมฝึกสมอง ชุด กล่องสร้างอัจฉริยะ (SMART BOX) เป็นชุดเกมฝึกสมองที่ออกแบบมา เพื่อให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจลึกลงไปมากกว่าแค่การจดจำ เด็กจะได้รับการกระตุ้นให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้านคือ การมองเห็น ได้ยิน รับสัมผัส การเคลื่อนไหว และการทรงตัวรวมกัน แผ่ขยายและสร้างเครือข่ายใยประสาทที่แข็งแรงสะสม เป็นความทรงจำระยะสั้นและระยะยาว ทำให้เด็กสามารถรับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัวไปตลอดชีวิต

SMART BOX ได้รับรางวัล จากการประกวด Tillywig Toy Award ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด Brain Child และ Best Creative Fun

 • พัฒนาศักยภาพด้านการคิด การอ่าน คณิตศาสตร์ ศิลปะ และ ฝึกสมาธิ
 • เริ่มจากระดับที่ง่ายแล้วค่อยๆ ยากขึ้น ท้าทายความสามารถของเด็ก
 • ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ฝึกการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
 • พัฒนาทักษะต่างๆ ครบทุกด้าน

SMART BOX Series ชุด กล่องสร้างอัจฉริยะ

ประกอบด้วยเกมฝึกทักษะต่างๆ 5 เกม

 • SKILL ฝึกสมาธิ
 • MATH เก่งคำนวณ
 • ART คิดสร้างสรรค์
 • READ ฝึกการอ่าน
 • THINK มิติสัมพันธ์