Project Book : Teacher in Nature
แนวทางการจัดกิจกรรม ครูสอนออกกำลังกายในธรรมชาติ

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกำลังกายแบบต่าง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติน่าพิศวง ได้เรียนรู้ความรู้สึก แพ้ ชนะ จากการออกกำลังกาย รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม ได้เรียนรู้ว่าหากรู้สึกไม่สบายขณะออกกำลังกายควรทำอย่างไร  ได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลหากได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วย

แนวทางการจัดกิจกรรม (ปกอ่อน) ขนาด 25 x 25 cm จำนวนหน้า 24 หน้า


รายละเอียด