Project Book : My Secret
แนวทางการจัดกิจกรรม ความลับของผม

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง เช่น รูปร่างลักษณะ สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ อารมณ์ต่างๆ พร้อมทั้งแนะแนวทางจัดกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานและเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้มากยิ่งขึ้น

แนวทางการจัดกิจกรรม (ปกอ่อน) ขนาด 25 x 25 cm จำนวนหน้า 24 หน้า

รายละเอียด