Lacing Beads
ชุดร้อยลูกปัดไม้ 28 ชิ้น

ในชุดประกอบด้วย ลูกปัดไม้ 7 แบบ แบบละ 4 ชิ้น เชือกร้อย และถุงผ้า
ลูกปัดทรงกระบอกขนาด 3*3*4 cm


รายละเอียด

การร้อยลูกปัดลงในเชือก เป็นการฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการใช้มือประสานกันทั้ง 2 ข้าง ในขณะเดียวกันก็สังเกตความแตกต่างของสีและรูปทรงไปด้วย

ในชุดประกอบด้วยลูกปัดไม้ 28 เม็ดและเชือกสำหรับร้อยลูกปัดไม้ 1 เส้น ด้วยชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

และเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานในด้านการเขียนของเด็ก