Handwriting & Coloring:Lowercase Letter
เก่งคัด ระบายสี abc

พิมพ์ 2 สีราคาประหยัด เพิ่มพื้นที่ให้ระบายสีได้มากขึ้น
เพิ่มบรรทัดให้คัดได้มากขึ้น

ขนาด 21*28 cm

จำนวนหน้า 32 หน้า

รายละเอียด

 

แบบฝึกชุดกิจกรรม “เก่งคัด ระบายสี” ในชุดมี 4 เล่ม

  • เก่งคัด ระบายสี กขค
  • เก่งคัด ระบายสี ABC (พิมพ์ใหญ่)
  • เก่งคัด ระบายสี abc (พิมพ์เล็ก)
  • เก่งคัด ระบายสี ตัวเลขอารบิก-ไทย

 

  • มีจำนวนตัวอักษรให้คัดมากขึ้น มีพื้นที่สำหรับระบายสีรูปภาพ
  • พิมพ์ 2 สี กระดาษหนา คุณภาพดี
  • มีแบบฝึก ฝึกฝนวนหัว ให้เด็กๆ ฝึกลากเส้นพื้นฐานก่อนคัดตัวอักษร
  • มีเส้นแสดงลำดับทิศทางชัดเจน ให้เด็กใช้นิ้วมือลากเส้นตามรอยประ