Fun Coloring 2
ระบายสีสร้างสรรค์ 2

• เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือในการจับดินสอ
• ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสนุกสนาน พร้อมสอนคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษน่ารู้
• เด็กๆ สามารถวาดลวดลายต่อเติมได้ตามจินตนาการ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
• พิมพ์ 4 สีสดใสทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี

ขนาด 21*28 cm

จำนวนหน้า 34 หน้า

รายละเอียด

กิจกรรมระบายสี จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือในการจับดินสอ
แบบฝึกระบายสีสร้างสรรค์ ให้เด็กๆ ระบายสีเฉพาะส่วนที่เว้นไว้ เป็นการฝึกบังคับทิศทาง ฝึกให้กล้ามเนื้อมือพร้อมทำงานที่ซับซ้อนขึ้น ละเอียดยิ่งขึ้น
เด็กๆ สามารถวาดรูปต่อเติมได้ตามจินตนาการ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก นอกจากกิจกรรมระบายสีแล้ว ยังถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสนุกสนาน
พร้อมสอนคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษน่ารู้

ในแต่ละคู่หน้า มีกิจกรรมให้เด็กๆ ทำ 5 กิจกรรม

  • พัฒนาทักษะการสื่อสาร : เล่าเรื่องจากภาพ
  • พัฒนาทักษะการสังเกต : มองหารูปร่างที่กำหนด
  • พัฒนาทักษะภาษา : เรียนรู้คำศัพท์
  • พัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก : ระบายสีภาพ
  • พัฒนาทักษะการคิด : ต่อเติมภาพ

พิมพ์ 4 สีสดใสทั้งเล่ม กระดาษเนื้อหนา คุณภาพดี จำนวนหน้า 34 หน้า

ชุดระบายสีสร้างสรรค์ มี 2 เล่ม

  • ชุดระบายสีสร้างสรรค์ 1
  • ชุดระบายสีสร้างสรรค์ 2