Fruit-Fraction Puzzle
เศษส่วนผลไม้

ขนาด 29.8*9.4*2.7 cm


รายละเอียด

เรียนรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยบล็อกไม้ลายผลไม้สีสันสดใส สามารถนำมาประกอบได้ 3 ชุด

คือ 2 ส่วน, 3 ส่วน และ 4 ส่วน เป็นการเรียนรู้ผ่านทักษะการใช้มือให้สัมพันธ์กับสายตา

ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจง่ายขึ้น