คัง ซวน ชวนรู้ l Bookstart


รายละเอียด

โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
ได้เผยแพร่ ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
จากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งมีหนังสือของบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) ผ่านการคัดเลือกนี้ด้วย