หนังสือภาพของ คัง ซวน ได้รับการคัดสรรในโครงการ My Morals

หนังสือภาพของ คัง ซวน ได้รับการคัดสรรให้เป็นหนังสือดี ในโครงการ My Morals
“การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยยุคเปลี่ยนผ่าน”

โครงการ My Morals
“การปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยยุคเปลี่ยนผ่าน”
เป็นโครงการคัดสรรหนังสือดีที่เหมาะสำหรับเด็ก 3-6 ปี
ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์
ที่จะเผยแพร่และส่งเสริมการอ่านหนังสือส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้ยั่งยืนในจิตใจเด็กผ่านการอ่าน
สำหรับเป็นพื้นฐานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
โดยกำหนดคุณธรรม 4 ประการ ที่จำเป็นในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ซึ่งหนังสือภาพของ บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ได้รับการคัดสรร มีจำนวน 8 เล่ม คือ

พอเพียง :  ชุดกระโปรงแปลงกาย, เสียงใครร้องไห้อยู่นะ, ของขวัญสุดพิเศษ 

มีวินัย : ต่อรถไฟด้วยกันนะ, ลูกหมีกับลูกกระต่าย, บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์

สุจริต : แม่ครับ ผมอยากเลี้ยงกระต่าย

จิตอาสา : แขกที่ไม่ได้รับเชิญของท้องทะเลแสนสุข

แม้ในปัจจุบัน เด็ก ๆ จะสามารถซึมซับข้อมูลหลากหลาย
ได้จากโลกดิจิทัล แต่การมอบหนังสือที่ถูกคัดสรรเนื้อหามาอย่างดี
จะช่วยรักษาสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็ก
อีกทั้งยังช่วยจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือที่มีประโยชน์
เหมาะสำหรับเด็กในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล
เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
และพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป

พอเพียง

ชุดกระโปรงแปลงกาย

เสียงใครร้องไห้อยู่นะ

ของขวัญสุดพิเศษ

มีวินัย
ต่อรถไฟด้วยกันนะ

ลูกหมีกับลูกกระต่าย

บ่อน้ำร้อนมหัศจรรย์

สุจริต
แม่ครับ ผมอยากเลี้ยงกระต่าย

จิตอาสา
แขกที่ไม่ได้รับเชิญของท้องทะเลแสนสุข