21 Nov, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการองค์ความรู้สำหรับครูมืออาชีพ
"บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ได้จัดการอบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กด้านทักษะทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการสร้างความคิดเชิงตรรกะ กระบวนการใช้เหตุและผลในเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียน "
21 Nov, 2019
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่24 ยกขบวนไปอิมแพค
"งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ยกขบวนไปอิมแพค เป็นปีแรกที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติย้ายสถานที่จัดงานจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาจัดที่อาคารชาแลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในงานมีการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าประเภทหนังสือแบบฝึก เกมการศึกษา ของเล่นและเฟอร์นิเจอร์เด็ก สูงสุดถึง 50% รวมทั้งจัดมุมกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ลองเล่นและใช้สื่อจริง ซึ่งตลอดทั้งงานได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ ได้แก่ แบบฝึกคัดเขียน ระบายสี ฝึกลีลามือ และบัตรกิจกรรมปั้น เขียน เรียนสนุก ที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตัวอักษรและตัวเลข ผ่านกระบวนการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ควบคู่กับการปั้นดินน้ำมันเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ทางบริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณลูกค้าและท่านผู้สนใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเข้าเยี่ยมชมบูท คัง ซวน รวมถึงให้ความสนใจ และตอบรับกับสินค้าของบริษัทกันอย่างล้นหลาม ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ และได้ร่วมทำกิจกรรมสาธิตการใช้สินค้ากับทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไป  "